Just BE

Contra-indicaties

StoelShiatsu
Er is een aantal situaties waarbij een behandeling niet kan plaatsvinden.
  • vlak na een overvloedige maaltijd of bij een lege maag
  • bij een besmettelijke ziekte
  • bij koorts
  • als u een orgaantransplantatie heeft ondergaan
Ook is er een aantal situaties waarbij de behandeling aangepast wordt:
  • bij een (vermoeden van) zwangerschap; het is daarom belangrijk een zwangerschap te melden
  • bij Whiplash- en Hernia-patiënten
  • bij ouderen